Expertize judiciare

In toate situatiile Expertii Contabili sunt numiti de care Instanta de Judecata. Partile isi pot angaja Experti Contabili Consilieri care sa participe din partea lor la efectuarea expertizei alaturi de Expertii Contabili numiti de catre Instanta. Expertii Contabili sunt incuviintati de catre Instanta de Judecata

Am realizat, ca expert contabil desemnat de organele judiciare, expertize contabile in cauze de evaziune fiscala si delapidare, cu obiective in stabilirea prejudiciilor cauzate in urma activitatilor ilicite efectuate de diverse persoane juridice si fizice.

Expertizele contabile sunt mijloace de proba utilizabile in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in fazele de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal, se numesc expertize contabile judiciare

Expertizele contabile judiciare sunt mijloace de proba in litigiile dintre parti. Acestea pot fi solicitate de catre Instanta de judecata si Partile din proces.

Dupa natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se refera, in:

  1. expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor civile;
  2. expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezolvarea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;
  3. expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
  4. expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
  5. alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de cãtre clienţi.

Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă expertul tehnic judiciar numit de instanta să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, şi un expert contabil judiciar, nominalizat de aceasta şi încuviinţat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părţii. Expertul Contabil Cosiiler participa personal de la efectuarea expertizelor prin observatii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acesteia, verificarea si completarea materialului expertizei.

Expertize extrajudiciare

Expertize contabile extrajudiciare – sunt cele efectuate în afara unui proces justiţiar. Nu au calitatea de mijloc de probă in justiţie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de către părţi a administrării probei cu expertiza contabilă judiciară sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amia­bilă.

Am realizat ca expert contabil, expertize contabile extrajudiciare, avand ca obiective stabilirea cauzelor care a dus la insolventa unei firmei, daca sumele solicitate de parti sunt reale si exacte.

După natura principalului(elor) obiectiv(e) la care se referă,

  • expertize contabile civile dispuse sau acceptate în rezol­varea litigiilor civile;
  • expertize contabile penale dispuse sau acceptate în rezol­varea unor aspecte civile ataşate litigiilor penale;
  • expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor comerciale;
  • expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate în rezolvarea litigiilor fiscale;
  • alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele în drept sau extrajudiciare solicitate de către clienţi.